Name/Transliteration   Arabic Malay Translation Some selected relevant verses from the Qur'an
ALLAH 1

W

Allah
Dengar Bacaan Nasyid
Allah
Listen to the 99names Song without Music.
(1:1)(3:18)(5:109)(7:180)(8:40)
(16:91)(20:8)(57:5)(65:3)(74:56)
(85:20)(98:5)
AR-RAHMAN 2 الرحمن Maha Pengasih The Most Compassionate,
The Beneficent
(1:3)(17:110)(19:58)(21:112)
(27:30)(36:52)(50:33)(55:1)(59:22)
(78:38)
AR-RAHIM 3 الرحيم Maha Penyayang The Merciful (2:163)(3:31)(4:100)(5:3)(5:98)
(11:41)(12:53)(12:64)(26:9)(30:5)
(36:58)
AL-MALIK 4 الملك Maha Merajai/Memerintah The King (20:114)(23:116)(59:23)(62:1)(114:2)
AL-QUDDUS 5 القدوس Maha Suci The Most Holy (59:23) (62:1)
AS-SALAM 6 السلام Maha Memberi Kesejahteraan The All-Peaceful, The Bestower of peace (59:23)
AL-MU'MIN 7 المؤمن Yang Memberi Keamanan The Granter of security (59:23)
AL-MUHAYMIN 8 المهيمن Maha Pemelihara The Protector (59:23)
AL-'AZIZ 9 العزيز Maha Gagah The Mighty (3:6) (4:158) (9:40) (9:71) (48:7)
(59:23) (61:1)
AL-JABBAR 10 الجبار Maha Perkasa The Compeller (59:23)
AL-MUTAKABBIR 11 المتكبر

 

Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran Supreme in Greatness,
The Majestic
(59:23)
AL-KHALIQ 12 الخالق Maha Pencipta The Creator (6:102) (13:16) (39:62)(40:62)(59:24)
AL-BARI' 13 البارئ Yang Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan) The Maker (59:24)
AL-MUSAWWIR 14 المصور Yang Membentuk Rupa (makhluknya) The Bestower of form,
The Shaper
(59:24)
AL-GAFFÂR 15 الغفار Maha Pengampun The Forgiver (20:82)(38:66)(39:5)(40:42)(71:10)
AL-QAHHAR 16 القهار Yang Memaksa The Subduer (13:16)(14:48)(38:65)(39:4)(40:16)
AL-WAHHAB 17 الوهاب Maha Pemberi Kurnia The Bestower (3:8)(38:9)(38:35)
AR-RAZZAQ 18 الرزاق Maha Pemberi Rezeki The Provider (51:58)
AL-FATTAH 19 الفتاح Maha Pembuka Rahmat The Opener, The Judge (34:26)
AL-'ALIM 20 العليم Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu) The All-Knowing (2:158)(3:92)(4:35)(24:41)(33:40)
(35:38)(57:6)
AL-QABID 21 القابض Yang Menyempitkan (makhluknya) The Withholder (2: 245)
AL-BASIT 22 الباسط Yang Melapangkan (makhluknya) The Expander (2:245)
AL-KHAFID 23 الخافض Yang Merendahkan (makhluknya) The Abaser
AR-RAFI' 24 الرافع Yang Meninggikan (makhluknya) The Exalter
AL-MU'IZZ 25 المعز Yang Memuliakan (makhluknya) The Bestower of honour (3:26)
AL-MUDHILL 26 المذل Yang Menghinakan (makhluknya) The Humiliator (3:26)
AS-SAMI' 27 السميع Maha Mendengar The All-Hearing (2:127) (2:137) (2:256) (8:17) (49:1)
AL-BASIR 28 البصير Maha Melihat The All-Seeing (4:58) (17:1) (42:11) (42:27) (57:4) (67:19)
AL-HAKAM 29 الحكم Maha Menetapkan The Judge (22:69)
AL-'ADL 30 العدل Maha Adil The Just, The Equitable (6:115)
AL-LATIF 31 اللطيف Maha Lembut The Gentle, The Knower of subtleties (6:103) (22:63) (31:16) (33:34) (67:14)
AL-KHABIR 32 الخبير Maha Mengetahui Rahasia The All-Aware (6:18) (17:30) (49:13) (59:18) (63:11)
AL-HALIM 33 الحليم Maha Penyantun The Forbearing (2:225) (2:235) (17:44) (22:59) (35:41)
AL-'AZIM 34 العظيم Maha Agung The Incomparably Great (2:255) (42:4) (56:96)
AL-GAFUR 35 الغفور Maha Pengampun The Forgiving (2:173) (8:69) (16:110) (41:32) (60:7)
ASH-SHAKUR 36 الشكور Maha Pembalas Budi (Menghargai) The Appreciative (35:30) (35:34) (42:23) (64:17)
AL-'ALIYY 37 العلى Maha Tinggi The Most High (2:255) (4:34) (31:30) (42:4) (42:51)
AL-KABIR 38 الكبير Maha Besar The Most Great (13:9) (22:62) (31:30) (34:23) (40:12)
AL-HAFIZ 39 الحفيظ Maha Menjaga The Preserver (11:57) (34:21) (42:6)
AL-MUQIT 40 المقيت Maha Pemberi Kecukupan The Sustainer (4:85)
AL-HASIB 41 الحسيب Maha Membuat Perhitungan The Reckoner (4:6) (4:86) (33:39)
AL-JALIL 42 الجليل Maha Mulia The Majestic, The Revered, The Sublime
AL-KARIM 43 الكريم Maha Pemurah The Generous (27:40) (82:6)
AR-RAQIB 44 الرقيب Maha Mengawasi The Watchful (4:1) (5:117)
AL-MUJIB 45 المجيب Maha Mengabulkan The Responsive (11:61)
AL-WASI' 46 الواسع Maha Luas The All-Encompassing, The All-Embracing (2:115) (2:261) (2:268) (3:73) (5:54)
AL-HAKIM 47 الحكيم Maka Bijaksana The Wise (2:129) (2:260) (31:27) (46:2) (57:1)
(66:2)
AL-WADUUD 48 الودود Maha Pencinta The Loving One (11:90) (85:14)
AL-MAJID 49 المجيد Maha Mulia The Most Glorious (11:73)
AL-BA'ITH 50 الباعث Maha Membangkitkan The Resurrector (22:7)
ASH-SHAHID 51 الشهيد Maha Menyaksikan The Witness (4:79)(4:166)(22:17)(41:53)(48:28)
AL-HAQQ 52 الحق Maha Benar The Truth (6:62)(22:6)(23:116)(24:25)(31:30)
AL-WAKIL 53 الوكيل Maha Memelihara The Ultimate Trustee, The Disposer of Affairs (3:173) (4:171) (28:28) (33:3) (73:9)
AL-QAWIYY 54 القوى Maha Kuat The Most Strong (22:40)(22:74)(42:19)(57:25)(58:21)
AL-MATIN 55 المتين Maha Kukuh The Firm One, The Authoritative (51:58)
AL-WALIYY 56 الولى Maha Melindungi The Protector (3:68) (4:45) (7:196) (42:28) (45:19)
AL-HAMID 57 الحميد Maha Terpuji The All-Praised, The Praiseworthy (14:1) (14:8) (31:12) (31:26) (41:42)
AL-MUHSI 58 المحصى Maha Mengkalkulasi The Reckoner
AL-MUBDI' 59 المبدئ Maha Memulai The Originator (10:4)(10:34)(27:64)(29:19)(85:13)
AL-MU'ID 60 المعيد Maha Mengembalikan Kehidupan The Restorer to life (10:4)(10:34)(27:64)(29:19)(85:13)
AL-MUHYI 61 المحيى Maha Menghidupkan The Giver of life (3:156) (7:158) (15:23)(30:50)(57:2)
AL-MUMIT 62 المميت Maha Mematikan The Causer of death (3:156) (7:158) (15:23) (57:2)
AL-HAYY 63 الحي Maha Hidup The Ever-Living (2:255)(3:2)(20:111)(25:58)(40:65)
AL-QAYYUM 64 القيوم Maha Mandiri The Self-Existing by Whom all subsist (2:255) (3:2) (20:111)
AL-WAJID 65 الواجد Maha Penemu The Self-Sufficient, The All-Perceiving (38:44)
AL-MAJID 66 الماجد Maha Mulia The Glorified
AL-WAHID 67 الواحد Maha Esa The One (2:163) (5:73) (9:31) (18:110) (37:4)
AS-SAMAD 68 الصمد Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta The Eternally Besought (112:2)
AL-QADIR 69 القادر Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan The Omnipotent, The Able (6:65) (36:81) (46:33) (75:40) (86:8)
AL-MUQTADIR 70 المقتدر Maha Berkuasa The Powerful (18:45) (54:42) (54:55)
AL-MUQADDIM 71 المقدم Maha Mendahulukan The Expediter
AL- MU'AKHKHIR 72 المؤخر Maha Mengakhirkan The Delayer (71:4)
AL-AWWAL 73 الأول Maha Awal The First (57:3)
AL-AKHIR 74 الأخر Maha Akhir The Last (57:3)
AZ-ZAHIR 75 الظاهر Maha Nyata The Manifest (57:3)
AL-BATIN 76 الباطن Maha Ghaib The Hidden (57:3)
AL-WALI 77 الوالي Maha Memerintah The Governor, The Protector
AL-MUTA'ALI 78 المتعالي Maha Tinggi The Most Exalted (13:9)
AL-BARR 79 البر Maha Penderma The Benign, The Source of All-Goodness (52:28)
AT-TAWWAB 80 التواب Maha Penerima Taubat The Granter and Accepter of repentence (2:37) (2:128) (4:64) (49:12) (110:3)
AL- MUNTAQIM 81 المنتقم Maha Penyiksa The Lord of Retribution, The Avenger (32:22) (43:41) (44:16)
AL-'AFUWW 82 العفو Maha Pemaaf The Pardoner (4:99) (4:149) (22:60)
AR-RA'UF 83 الرؤوف Maha Pengasih The Most Kind, The Clement (2:143) (3:30) (9:117) (57:9) (59:10)
MALIK-UL-MULK 84 مالك الملك Penguasa Kerajaan (Semesta) Owner of the Kingdom (3:26)
DHUL JALAL WAL IKRÂM 85 ذو الجلال و الإكرام Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan Possessor of Majesty and Honour (55:27) (55:78)
AL-MUQSIT 86 المقسط Maha Adil The Just, The Equitable
AL-JAMI 87 الجامع Maha Mengumpulkan The Gatherer (3:9)
AL-GHANIYY 88 الغنى Maha Berkecukupan The All-Sufficient (2:263) (3:97) (39:7) (47:38) (57:24)
AL-MUGHNI 89 المغنى Maha Memberi Kekayaan The Enricher (9:28)
AL-MANI' 90 المانع Maha Mencegah The Preventer of harm
AD-DARR 91 الضار Maha Memberi Derita The Afflicter
AN-NAFI' 92 النافع Maha Memberi Manfaat The Benefiter
AN-NUR 93 النور Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya) The Light (24:35)
AL-HADI 94 الهادئ Maha Pemberi Petunjuk The Guide (25:31)
AL-BADI' 95 البديع Maha Pencipta The Originator (2:117) (6:101)
AL-BAQI 96 الباقي Maha Kekal The Everlasting (55:27)
AL-WARITH 97 الوارث Maha Pewaris The Ultimate Inheritor (15:23)
AR-RASHID 98 الرشيد Maha Pandai The Guide
AS-SABUR 99 الصبور Maha Sabar The Patient One Credit Column